Administrator
Odsłony: 4546

Opłaty startowe

Opłata startowa uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu. Mieszkańcy gminy Świerklany mają zagwarantowany start bezpłatny po okazaniu dokumentu tożsamości z aktualnym adresem zameldowania na terenie w/w Gminy.

1. Dystans MINI, MEGA

Wysokość opłaty startowej - start indywidualny (osoba pełnoletnia):
35 zł – opłata przelewem dokonana do wtorku poprzedzającego imprezę.
60 zł – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

Wysokość opłaty startowej - start indywidualny (osoba niepełnoletnia):
25 zł – opłata przelewem dokonana wtorku poprzedzającego imprezę.
50 zł – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

2. Dystans HOBBY

10 zł – opłata dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat, dokonana przelewem do czwartku poprzedzającego imprezę.
25 zł – opłata dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat, dokonana w dniu startu wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
35 zł – opłata za osobę dorosłą, dokonana przelewem do czwartku poprzedzającego imprezę.
60 zł – opłata za osobę dorosłą, dokonana w dniu startu wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

3. Zawody dla maluchów

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony start bezpłatny.

4. Numer startowy

Numer startowy zostanie przekazany zawodnikowi w Biurze Zawodów. Numer startowy wraz z chipem podlega zwrotowi po zakończeniu zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji za numer startowy w kwocie nieprzekraczającej 50zł, która zostanie zwrócona po oddaniu numeru startowego do Biura Zawodów.

 

Dane do przelewu

STOWARZYSZENIE SPORTOWE - KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY
ul. Sportowa 2a
44-264 Jankowice

Numer konta:

71 2030 0045 1110 0000 0429 7770

 

Wzór prawidłowego wypełnienia przelewu bankowego:

Prosimy o prawidłowe wypełnianie informacji w przelewach bankowych, znacznie przyspieszy to czas księgowania wpłat.

druk przelewu